Thursday, September 30, 2010

Index - Tudomany - cikk 2004-bol

MEGJEGYZESEM e cikk elott:

erdekes, hogy most talaltam ra, miutan

- egesz hetfon a telepatikus uzenetkuldest gyakoroltuk,

- egesz kedden pedig telekinezist, vagyis a targyak mozgatasat :O)))))


Mellesleg irtam itt a blogon egy hosszu bejegyzest kb. 2 evvel ezelott a Holografikus Emberekrol, de ez meg nem nyilvanos, remelem, senki nem latja a piszkozatok kozott (rssben?), felrakom, ha eljon az ideje :-)


Hologram a való világ?

2004. június 26., szombat 22:01 | hat éve frissítve

Különböző tudományágak képviselői jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez érzékszervek által tapasztalt világ csupán egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügghet, és az elme nem csak vetítheti, de alakíthatja is a valóságot.

A párizsi egyetemen 1982-ben különleges kísérletre került sor. Az Alain Aspect fizikus vezette kutatócsoport egyes vélemények szerint a 20. század egyik legfontosabb megfigyelését tette. Az eredményekről nem tudósított a média, és Alain Aspect nevéről is csak azok hallhattak, akik folyamatosan bújják a tudományos szaklapokat. Mégis vannak akik szerint az adott felfedezés felfordíthatja a tudományt.

A francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 milliárd kilométerre vannak-e egymástól.

Tudnak egymásról

A jelek szerint valahogyan mindegyik részecske tudja, hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak az, hogy ellentmond Einstein azon tézisének, miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban.

Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az Aspect-féle megfigyelések hátterében.

Másokat viszont az eredmények ennél is radikálisabb kísérletek elvégzésére ösztönözték. David Bohm, az University of London fizikusa például arra jutott, hogy Alain Aspect eredményei közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Tehát az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság gigantikus hologram.

Darabokban az egész

Bohm megdöbbentő következtetésének megértéséhez tudni kell, mi is valójában a hologram. Ezeket a három dimenziós fényképeket lézer segítségével készítik. A megörökítendő tárgyat először lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg, megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe.

A hologramok viszont nem csak a háromdimenziós kép miatt különlegesek. Ha egy rózsa hologramját félbevágják és lézerrel világítják meg, a mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza, bár kisebb méretben. Ha a darabokat tovább apírtják, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. A hagyományos fényképekkel ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza.

A "teljes egész a részletekben" megközelítéssel teljesen új utak nyílnak a természettudományok előtt. A nyugati világ tudósai mindig is hajlottak arra, hogy a fizikai jelenségek megértéséhez, legyen az béka vagy atom, a szétdaraboláson és a részletek tanulmányozásán keresztül vezet az út.

A hologram viszont megmutatja, hogy a világban néhány esetben téves lehet ez a megközelítés. A holografikus struktúrák szétdarabolása nem az építőkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet. Ennek fényében Bohm más utat javasolt az Aspect-féle felfedezés értelmezéséhez.

Hal az akváriumban

Bohm szerint a szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól, mert valami titokzatos jel áramlik közöttük. Ehelyett a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelőt becsapó illúzió.

A kutató érvelése szerint a valóság valamely mélyebb rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései. A jobb megértés érdekében Bohm a következő példát vezeti elő. Képzeljünk el egy akváriumot, amelyben egy hal úszkál.

Az akváriumot nem láthatjuk közvetlenül, és a benne szereplő világról is csak tévékamerák révén értesülünk. Az egyik kamera az akvárium elejét veszi, a másik az oldalát. A megfigyelő a két monitor képét figyelve azt gondolhatja, hogy a két hal külön-külön létezik, majd a halakat tovább figyelve felfedezi, hogy valami kapcsolat van közöttük.

Amikor az egyik hal elfordul, a másik ugyanabban a pillanatban hasonló fordulót végez. Ugyanígy amikor az egyiknek az eleje látszik, a másik mindig az oldalát mutatja. Ha a teljes összeállítás továbbra is rejtve marad a megfigyelő előtt, az nyugodtan feltételezheti, hogy a halak valahogy összebeszélnek, ezért mozognak egyszerre.

Mélyebb a valóság

Bohm szerint a szubatomi részecskékkel pontosan ez történik az Aspect-féle kísérletben. A látszólagos fénynél is gyorsabb kommunikáció valójában arról árulkodik, hogy a valóságnak a kézzel foghatónál mélyebb rétegei is léteznek. A szemmel nem látható komplex dimenziókat ugyanúgy nem érzékeljük, mint a megfigyelő a halat körülvevő akváriumot.

A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is csak egy illúzió.

A világegyetetemnek ezen fantomszerű viselkedés mellett más megdöbbentő tulajdonságai is lehetnek. Ha a szubatomi részecskék csak látszólag szétválaszthatóak, az annyit is tesz, hogy a valóság mélyebb szintjein a teljes világegyetem összefügg. Az emberi agyban meghúzódó szénatom elektronjai kapcsolatban állnak a Nap vagy tetszőleges távoli csillag felszínén lévő hidrogénatomok protonjaival.

Minden összefügg

Ahogy minden mindennel összefügg, értelmetlenné válik a világegyetem jelenségeinek osztályozása, mivel az összefüggő hálózatot alkotó természet fittyet hány minden ilyen felosztásra.

A holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető alapfogalomnak. A helymeghatározás minden formája csődöt mond olyan környezetben, ahol semmi sem válik el igazán a másiktól. Így az idő és a három dimenziós tér úgy viselkedhet, mint a halat mutató monitorok, és csak kivetülései a mélyebb rendnek.

Bohm nem az egyetlen kutató, aki igazolva látja, hogy csupán hologram a világegyetem. Az agykutatás területén dolgozva Karl Pribram, a Stanford egyetem neurofiziológusa szintén arra a meggyőződésre jutott, hogy a holografikus lehet a valóság.

Agyi jelrögzítés

Pribram akkor dolgozta ki ezt a modellt, amikor az agyban az emlékek tárolási helyét kereste. Évtizedek során sok tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy az emlékek adott helyhez kötöttség nélkül, a teljes agyban szétoszolva őrződnek.

A múlt század 20-as éveiben Karl Lashley rendkívüli jeletőségű kísérletsorozatban mutatta ki, hogy bármely részletét távolítja el a patkány agyának, képtelen megszüntetni a műtét előtt megtanult bonyolult műveletsorra vonatkozó emlékeket. Akkoriban viszont senki nem állt elő olyan magyarázattal, amely leírhatta volna ezt a "teljes egész a részletekben" jelenséget.

Pribram a 60-as években ismerte meg a hologram elvét, és rádöbbent, hogy megtalálta az agykutatók által régóta keresett magyarázatot. A kutató szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis Pribram szerint agyunk holografikus tár.

Ez az elmélet egyébként magyarázatot ad arra is, hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megőrizni. Becslések szerint az átlagos emberélet során 10 milliárd bitnyi információt ment el az agy. Ez az Encyclopaedia Britannica adatmennyiségének ötszöröse.

Jelek özöne

A rendkívüli emlékezőtehetség nem az egyetlen talányos agytevékenység, amely értehetőbbé válik a holografikus agymodell által. Legalább ilyen rejtélyes, hogyan képes az agy megbírkózni az érzékszerveket érő különböző frekvenciák özönével, és hogyan képes valós időben értelmezni az érzékszervek jeleit. Pribram szerint az agy holografikus elvet használ a fogadott frekvenciák matematikai átalakítására.

Ez az elmélet egyre több támogatót szerez. Hugo Zucarelli argentin származású olasz kutató a holografikus modellt kiterjesztette az akusztikai jelenségek területére. Ez az elmélet ugyanis megmagyarázhatja, hogyan képesek az emberek meghatározni a hang pontos forrását a fej elfordítása nélkül, még akkor is, ha csak egy füllel hallanak.

Eltűnik a valóság

Pribram holografikus agymodelljének legmegdöbbentőbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik Bohm realitáselméletével. A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. Ebből a holografikus agy csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi.

Eközben az objektív valóság teljesen elsikkad. Keleti vallások már régóta azt tartják, hogy az anyagi világ illúzió, és bár azt gondolhatjuk, hogy fizikai lényként mozoghatunk a fizikai világban, ez is csak képzelődés. Valójában vevőkészülékek vagyunk a frakvenciák tengerében, és amit kiszűrünk ebből a kavalkádból, az csak egy szelete a valóságnak.

Természetes a telepátia

Bohm és Pribram elméleteinek egyesítését, a holografikus paradigmaként emlegetett megközelítést sok kutató szkeptikusan fogadta, másokat viszont felvillanyozott. Néhányan egyenesen azt gondolják, hogy ez a modell képes lehet megoldani tudományosan eddig le nem írható rejtélyeket, sőt általa a parapszichológiai jelenségek a természet részévé válhatnak.

A holografikus paradigma által leírt univerzumban minden agy részét képezi a láthatatlan egésznek, és a telepátia pusztán a holografikus szint elérését jelenti. Hasonló módon a telekinézis (tárgyak mozgatása az akarat segítségével) szintén megszűnik rejtély lenni, hiszen az összefonódó mélyebb valóságban az egyén és a tárgy eleve egy.

Bohm és Pribram egyaránt emlékeztetet arra, hogy sok vallási illetve misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás érzése szintén a holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére gondolhattak, amikor a kozmikus egység érzéséről számoltak be.


Itt a cikk eredetije: http://index.hu/tudomany/holo0626/


Monday, September 27, 2010

Szivarvanygyerekek Kurzuson vagyok

Utolso bejegyzesem ota ugy porognek az esemenyek, hogy csak kapkodom a fejem :-)
Jelenleg a 4 napos kurzusom 3. napjat fejeztem be, holnap lesz az utolso nap, mondhatom, alig varom a kovetkezo tanfolyamot, haha, de az "csak" novemberben lesz.

Egyebkent ez a SZIVARVANYGYEREKEK Kurzus, ami - ahogy kiderult - nem is (csak) gyerekekrol/gyerekeknek szol, hanem igazandibol felnotteknek: visszahozzuk a jatekos hetkoznapokat, es tovabb takaritunk a tudatalattinkban. A jatekok, gyakorlatok fantasztikusak, a teremtes nagyon megy :)

Csak, hogy par dolgot emlitsek - az erosebb idegrendszerrel ellatottaknak - amiket csinalunk:

- allat es noveny "olvasas" - ez mi magyarul? leolvassuk roluk, hogy erzik magukat, mire van szukseguk, mit ereznek/gondolnak, hogy vannak es mit kell valtoztatni veluk kapcsolatban.
Lehet, sokan meglepodnek ezen, de rengeteg allattarto igenyli, hogy megtudjon a kedvencerol meg tobbet, mint amennyit o maga kepes "beszelni" vele. Es ha sokan tudnak, miket ereznek/gondolnak az allatok... talan sokkal jobban bannanak veluk.

- kristalyokkal ugyanez es kristalygombbe nezes - haha, tudom, hogy viccesen hangzik, de nagyon erdekes volt! Ahogy kideritem, hogy kell a telefonomrol kepeket kuldeni ide, felrakom oket, erdekes "dolgok" voltak a kristalygombomben :)) A hosszu kalapot, vasorrat es a seprut otthon kellett hagyni hahaha (lehet, hogy a facebookra elobb fel birom tolteni a fotokat)

- telepatia fejleszto gyakorlatok: egyik kartyalapokkal volt, vicces, ahogy kiprobaltuk itthon, Bencenek jobban ment, mint a legtobbunknek a csoportban, vajon miert haha :O))

- osindian gyakorlat a totem allatunkkal valo kapcsolatfelvetelhez: na, ez is erdekes volt :))

- "dumcsi" a Felsobbrendu En-nel

- holnap jon a telekinezis/teleportalas :O))


Mindezek a gyakorlatok egyetlenegy celt szolgalnak, vagyis kettot:
EGY: szorakozast, joerzeseket: az ELET EGY JATEK
KETTO: kozelebbi hozzaferest a MEGERZESEINKHEZ, INTUICIONKHOZ.

BARMELYIK GYAKORLATROL VAN SZO, EZEK MIND A JATEKOSSAGOT FEJLESZTIK, UGYANIS KEPESEK VAGYUNK ELFELEJTKEZNI ARROL, HOGY NEM AZERT ELUNK, HOGY SZENVEDJUNK, HANEM AZERT, HOGY JARJUK AZ UTUNKAT, ELVEZVE AZ ELETET, ES FEJLODJUNK. Egojatszmak nelkul.

EGYETLENEGY LEGFOBB CELJA VAN AZ ELETNEK: A LEGJOBBNAK LENNI.
AZ ENYEMNEK EZ: A LEHETO LEGJOBB NAGY SZILVI LEGYEK.
EN LEGYEK A LEGJOBB, MAGAMNAK.
Nem masnak, Magamnak.

Valamint az Elet egy JATEK.
Ahanyan ezt elfelejtettuk: az Elet (Sors, Karma, Isten, Allah, stb.) emkekeztet ra. Pl. betegsegek formajaban.

Imadom a magyar nyelv kifejezo erejet:
- terhet cipel a vallan
- sargul az irigysegtol
- epes megjegyzest tesz
- megszakad a szive
- dagad az irigysegtol
- nem latja a fatol az erdot
- inaba szallt a batorsaga
- szikrat hany a szeme
- egyik fulen be, masikon ki
- fel labbal a sirban van, stb.

es az egyik legnagyobb kollektiv tudat: "jobol is megart a sok" - ezt torolni kell azonnal :)))

Minden, MINDEN, ami stresszt okoz (akar egy etel megevesetol a forgalmi dugon, hirek olvasasan at a munkahelyi/csaladi stresszig, stb.) azon van egy olyan foku trauma, ami meggatol attol, hogy kozelebb keruljunk Magunkhoz es a Boldogsagunkhoz, es a Boseghez.

Ami egyebkent itt van az orrunk elott, csak nem vesszuk eszre sajat magunktol.

Raadasul kepesek vagyunk:
- masokat hibaztatni - hajra "szegeny en" jatszma
- masok eletet "leszerencses-ezni", "neked konnyu"- avagy magunkat aldozatkent feltuntetni
- masokat alabecsulni - es akkor majd jol megmutatjuk, hogy tobbek/okosabbak, stb.vagyunk,
- a keves onbizalom miatt lenezni a masikat, nehogy mar o jol erezze magat
- a szomszed fuje mindig zoldebb alapon irigykedni, kritizalni,
- haragot tartani pitianer es velt serelmek miatt,
- olyan dolgokkal foglalkozni folyamatosan, ami a hatokorunkon kivul all, de legalabb biztosan tavol tart Magunktol - ha mondjuk en mindig azzal foglalkozom, hogy mi van otthon, akkor ki eli az eletemet, itt, Sydneyben vajon? mert en nem, hisz "lelekben" otthon vagyok? ki van itt??

Az emberi elme nagyon vicces, es sok erdekes dolgot produkal.
A tudatalatti pedig a "regi lemezek" alapjan biztonsagban tart.
Addig, mig fel nem fedezzuk, hogy szabadok vagyunk es vege a jatszmaknak.


Akkor jon el az, ahogy multkor irtam:

- EN vagyok a legfontosabb Magamnak (semmi koze az onzoseghez, vagy barmi hasonlohoz mar)
- Jol erzem Magamat (csak azert, mert Vagyok, itt, ebben a testben, eletben, Van Valasztasom)
- Tudom milyen erzes a Szeretet, Boldogsag, Harmonia, Egyensuly, Belso Beke, stb.

es ha mindezeket tudom, ertem, es erzem, akkor olyan fokon kepes vagyok ADNI ES KAPNI, amibol a kornyezetem is profital es en is profitalok.


Es meg valami, a penzzel kapcsolatosan, mert ez a mai vilagban kozponti kerdes.
Plane annak, aki szerint a penz nem fontos, nem szereti vagy szukseges rossz.

ABBAN A PILLANATBAN, AMIKOR KEPESEK VAGYUNK OLYAN VALAMIT CSINALNI, AMI OROMOT OKOZ,
ANELKUL HOGY ERZELMI CSATOLMANYOKAT KREALUNK HOZZA,
ONNANTOL A BOSEG IS BEKOSZONT.

Amig azon varialunk, hogy mit csinaljunk, hogy milliomosok legyunk, elfelejtunk a PILLANATNAK ELNI.

Amikor a PILLANATOT ATELJUK, OROMMEL, FELTETELEK NELKUL, AKKOR TEREMTUNK MINDEN JOT, ANYAGI, ERZELMI, LELKI BOSEGET.

Ha egy kicsit attanulmanyozzuk a mai Spiritualis Irodalmat, nem veletlen, hogy igy szarnyra kapott az egesz filozofia. Az emberek tudatossagra ebrednek, es ez meg mind nem eleg: a tudomany kezdi utolerni oket. A masik weboldalamon hamarosan fent lesznek az elert eredmenyek.

Ha tragikusnak eljuk meg az eletet, az se baj, csak akkor azt fogjuk atelni.
Van valasztas. Mindig, mindenkinek, mindenhol.

Sunday, September 19, 2010

Belvarosi Vacsi

Csak az erdekesseg kedveert: tegnap elmentunk vacsorazni egy kisebb tarsasaggal a Kinai Negyedbe.
A Chinatown a Belvarosban van, Lacko munkahelyetol nem messze.
Szombat este, belvarosi etterem.

Nagyon reg voltam mar hetvegen bent, es nem is azon a reszen, ahol viszont voltam, az nagyjabol a Darling Harbour kornyeke, ami kulturalt es kellemesnek mondhato, sokat dob rajta a kikoto hangulata.
De nem ilyen a Central es kornyeke.

Komolyan megertem azokat, akik Sydney bizonyos reszen jartukban lerondazzak es koszosozzak a varost.
Tegnap tenyleg ezt az arcat "mutatta meg" nekem. (es meg nem is vonatozok haha)

Az volt a hab a tortan, hogy Neutral Bay korul es a Hidon pontosan ugyanolyan dugo volt, mint het kozben reggel vagy este.
Rohej, de a kb. 15 km-t masfel ora alatt tettuk meg este fel 6-tol 7-ig, de ebben azert benne volt a rengeteg "jobbra fordulni tilos" belvarosi utcakban torteno szivattyu is, valamint a parkolohelyek hianya. Azert ez durva, szerintem :)

Vegul levergodtunk egy parkolohazba (ilyen nyomaszto, felhokarcolo aljaban rejlo parkolohazat meg sose lattam).
A vegen kicsit meglepodtem, de Lacko szerint ez teljen normalis varosi parkolasi dij: 3 orara 45 dollart fizettunk.
A vacsora viszont finom volt, es fejenkent csak 30 dolcsi egy kinai etteremben, vagyis tulajdonkeppen egy szazasbol
kijottunk.

Nyilvan, ha taxival jottunk-mentunk volna, joval dragabb, de itt az arakat nem kritizalom, csak tenykent kozlom :)

Viszont a varosresz egyaltalan nem tetszett. Hosszu tomott sorokban alltak emberek az ettermek elott, az utcan
ugy hompolygott a tomeg, mintha valami csucsszezonban levo nyaralohelyen lettem volna, es budos volt es kosz.
Az emberek nagy resze rettenetesen igenytelenul nezett ki, a mattreszeg es egyeb dolgoktol elkabult csinibabakat ezen a kornyeken nem igazan lattuk.. ok inkabb a Varoshazatol jobbra szoktak nyomulni. Gondolom, mert itt nem voltak.
Szerintem ennyi eleg volt, remelem az ex-osztalytarsakkal legkozelebb Neutral Bayben randizunk majd :o)

Sydney 4,5 millios metropolisz, az osszes hatranyaval es elonyevel egyutt.
En inkabb csak az elonyeit szeretnem elvezni. Es ha kesobb lehet, leginkabb csak nyaron. Ezen leszek, komolyan :O))))

Tuesday, September 14, 2010

A kocsi es a kulcs esete

Nem tudom, emlitettem-e mar, hogy az az ut, ami Bence szuletese elott (4-5 eve) kb. 50 percbe tellett reggel/delutan, most masfel oran at tart. Nevezetesen tolunk a belvarosba - mindegy, hogy busszal vagy kocsival.

Hiaba van T3-as sav - ahol kizarolag a buszok, motorok, taxik es azok az autosok utazhatnak, akik minimum harman ulnek a kocsiban -, nem hasznal sokat. A Hid elott teljesen bedugul a forgalom, es van, hogy a buszoknak 40 perc csak ott atvergodni. Es csak eztan jon a legbelebb belvaros.

A hetfo-szerdai menetrend: reggel 3-an vagy 4-en indulunk itthonrol. Lacko feluton kiszall a Harbour Bridge elott, hogy onnan busszal folytassa utjat a Central-ig, de sokszor mar szinte a hid masik oldalatol gyalogol vagy fel orat, mert ugy gyorsabban beer. Este is tragedia, ujra 1,5 ora.

Mi pedig Bencevel oviba megyunk, ha nem dolgozom, akkor David is velunk tart.


Lacko atvarialt valamit az auton a mult heten, amitol nagy oromere ugy mukodik a kocsi, hogy nem kell bedugni a kulcsot.

Eleg, ha csak par meteren belul van :-)

Egyik reggel mind a negyen elindultunk a reggeli csucsforgalomban. Neutral Bay-nel hirtelen felindulasbol lekanyarodtam, hogy elvigyuk Lackot North Sydney-be a vonatallomasra, hatha ugy gyorsabb bejutnia a belvarosba. De beragadtunk meg Neutral Baynel, az obolnel, ugyhogy Lacko hirtelen nekifutasbol kipattant, mondvan, na akkor o legyalogol a vasuthoz.

Kovetkezo kep: mi a ketszer egysavos forgalomban allunk pirosnal. Az auto sipol es valami sarga jel villog, amit nem fogtam kb. 3 masodpercig. Az elso ertetlensegen tul viszont rajottem, hoppa! Lacko elrohant kulccsal a zsebeben! Mivel nem allt modomban leparkolni, mert nem volt hova, Bence hatul, igy orditva kozoltem Daviddal: fuss Lacko utan azonnal! Kozben zold lett, dudaltak. David elrohant, mert Lacko mar het hataron tul volt. Fasza! Mi lett volna, ha David nincs ott?
Ures kocsit hagyok ott? Bences kocsit hagyok ott? Egyaltalan, otthagyom? Az ut kozepen?
Mivel - a teljesseg kedveert - Lacko telefonja le volt merulve es mar 7 hataron tul volt.
Najo, kicsit dudaltak, meg mutogattak, de legalabb szep napsuteses reggel volt. Hahaha. :O))

Sunday, September 12, 2010

Intuitiv Anatomia kurzus - Augusztus elso 3 hete

A THETA AGYHULLAMOK ES A VELUK VALO GYOGYITAS
Korabban tomoren irtam mar a Thetarol: arrol, hogyan es miert mukodik, de az augusztusi kurzusomrol meg eddig nem szamoltam be.

Tehat gyorsban a lenyeg: a theta agyhullamok az alfa (relaxacio) es a delta (alvas) kozotti "hid".
6-7 eves korig a gyerekek agymukodeset elsosorban a theta hullamok uraljak. Ebben a frekvenciasavban valik tobbek kozott lehetove, hogy az agy oriasi mennyisegu infot fogadjon be es raktarozzon el a hosszu tavu memoriajaban. Ezen kivul ahogy mar multkor emlitettem:
"A Théta a tudatalatti küszöbe. Fontos része a viselkedés megváltoztató programoknak. Használják drog és alkoholszenvedély kezelésére is. Ideális szuper-tanuláshoz, az elme átprogramozásához, álomra való emlékezésre és /ön/hipnózishoz."
A Theta 4 szinten "operal"/valtoztatja meg a hitrendszert - szandekot.
- Jelenlegi eletunkben: amit megtanultunk, legfokeppen 0-7 eves korig (mikor az agyunk, mint a szivacs mukodik), illetve 7-9 eves korban (mikor a hormon- es egyeb valtozasok miatt erzekenyebben vesszuk a kornyezetunktol az infokat), minden, amit a csaladunkban lattunk es amit tanitottak nekunk otthon, iskolaban, stb., alakitja a hitrendszerunket.
Ahogy Dr. Bruce Lipton sejtbiologus mondja: " A kornyezetunk termekei vagyunk".
Pelda: a kisgyerekek maskepp eszlelik a kulvilagot, mint a "nagyok". Ahogy a gyermek labdazik, es a labda kigurul az utcara, o maga csak a labda utan fog szaladni, azt keresi, latja meg, nem foglalkozik az autokkal, vagy a ra leselkedo veszelyekkel. A szulo, aki - joggal - rakiabal ilyenkor a gyerekre, hogy Stop!, akar letrehozhatja azt az erzest/blokkot a gyermekben, hogy "a szuleim hatraltatnak az eletemben", vagy a "szuleim korlatoznak a szorakozasomban" (plane, ha el sem magyarazzak, mi tortenik, vagy esetleg eppen az ellenkezoje, halalra aggodva, teljes felelemmel kozlik a gyerekkel, hogy meg is halhatna). Ez a negativ tudatalatti hit - vagy kesobb akar minta -, joval kesobb, pl. tinedzserkorban elesedhet ki, raadasul egyik felnek sincs fogalma arrol, mik okozhatjak a nezeteltereseket.
- Genetikai sikon: minden, ami a genjeinkben van, 20 generaciora visszamenoleg.
Pelda: az 1929-33-as Nagy Gazdasagi Vilagvalsag a Foldon elok nagy reszet befolyasolta, hiszen rengeteg csalad tonkrement.. viszont innen kerult ki sok multimilliomos is. Nem veletlen az a hatalmas mennyisegu szegeny, vagyis "szegeny gondolkodasu" ember, aki ugy gondolja, hogy "sosincs eleg" se etelbol, se penzbol, se semmibol. Es nem veletlenul nepszeru manapsag az az iranyzat, ami a jelenlegi valsagot, mint lehetoseget celozza meg, es megmutatja, hogyan lehet elonyt kovacsolni belole.
-Tortenelmi sikon: barmi, ami valamikor korabban tortent, befolyasolja az eletunket, a hitrendszerunket.
Teljesen mindegy, hogy valaki Jezusban, Istenben, Allahban vagy a reinkarnacioban hisz, sot, az se baj, ha egyikben sem, magaval vonz valamit.
Ha valamiben mar 1-2 embernel tobben hisznek, az Csoport Tudatossagot hoz letre. Lehet Csoport Karmanak is hivni, vagy Istenhitnek, barmi rendben van.
A lenyeg: nem az szamit, mit hiszunk tudatosan, hanem az, hogy mi van a tudatalattinkban. Ez azert szamit, mert a tudatalattink kulonbozo velemenyek szerint 80%-tol 95%-ig terjedo mennyisegben iranyitja az eletunket, es a megmarado par %-ban probal sokunk tudatosan elni. Normalis esetben oda sem figyelunk arra, hogy veszunk-e levegot vagy sem, hogyan dobog a szivunk, vagy rendesen pislogunk-e.
Pelda: viszont azt sem vesszuk eszre, hogy mondjuk ahogy kezbe fogunk egy ujsagot, mondjuk egy Napilapot, a tudatalattink mar "atolvasta" es azokra a cikkekre iranyitja a figyelmunket, ami a hitrendszerunknek megfelelo. Ha mondjuk a tragediakra vagyunk raallva, Napilapunkban is ezt fogjuk eloszor eszrevenni. Ha sportbeallitottsagunk van mondjuk, hatulrol kezdjuk a lapot es a sporton kivul masnak nem tulajdonitunk sok jelentoseget.
Mindenesetre, barmi is legyen a multban, csak egyetlenegy dolog erdekes: mindig van egy "lecke", amit megtanulhatunk. Bele lehet(ne) menni kulonbozo sztorikba, de nem az a fontos. Hanem az, hogy ami problema elojon, azert van, mert atfordithato. Ha kesz a lecke, johet a kovetkezo (mint a hagyma). Bizonyos erzelmi reakciok megmutatnak bizonyos erzelmi blokkokat. Abban a pillanatban, ahogy nincs a tortenesen erzelmi csatolmany - nincs azon a bizonyos erzelmen stressz tobbe. Nem arrol van szo, hogy erzelmeket erezni nem kellene, dehogy. Az osszesnek megvan a maga szerepe, es minden a megfelelo mederben szolgalja is az eletunket; rendben van felni, haragudni, stb. de ne azert, mert mar a nagymamam is felt a nagypapamtol, en pedig atvettem ezt a viselkedesi mintat, hanem pl. akkor, ha eg a haz, es menekulni kell :)
- Lelki szinten: mely erzelmi szituaciok (csalad, kapcsolat), elet-halal kerdese.

KOLLEKTIV TUDAT / CSOPORT TUDATOSSAG / KARMA / ISTEN / BUDDHA ...
Meg egy pillanatra visszaterek a Csoport Tudatossagokra,, mivel ez az egyik kedvencem,, jo sok van beloluk, es nagyon is befolyasoljak az eletunket.
Csak par, embertomegek altal felallitott elkepzeles - amibe aztan meg tobben ohatatlanul is belekerultek:
"Tul szep, hogy igaz legyen"
"Ha nem leszel jo tanulo, semmire sem viszed" (korul kellene errol nezni kicsit),
"Minel tobbet dolgozol, annal nagyobb hos vagy" tipusu on- es felaldozo hitrendszer arrol a menedzserszferaban kialakult versengesrol, hogy ki dolgozzon hosszabb oraszamban.. es persze az lesz a Jani.. , aztan ott van a
"Vegyel fel zoknit, mert meg fogsz fazni" - ezt peldaul Ujzelandon ugy ismerik, hogy nyugodtan legyel mezitlab telen a 3 fokban, ha van rajtad sapka, le vagy szigetelve a betegseg ellen,,
"vigyazz, mert megcsip egy merges pok" (ezt ausztraltol miert nem hallottam meg soha??)
"ne rohangalj, mert el fogsz esni/osszetorod magad/megserulsz/piszkos lesz/elszakad a ruhad"
aztan a multkori idelinkelt "Hova dugjuk a Porshet a komuves elol" cikkben szereplo "gazdagsag",
"szegenyseg",
"irigyseg" temakorben nagyon sok ilyen kialakult tomeghit van, ugyszinten pl. a magyarok altal kozkedvelt
"en tudom, hogy neked mi a jo, ugyan sosem eltem a te eletedet, de akkor is" (ki eli a megmondo eletet vajon, mert neki nincs ideje a sajatjat elni?), aztan tovabbi jo nagyreszben europai/magyar jellemzo:
"folyamatos, tobbnyire negativ itelkezes",
"negativ eloitelet",
"mindenki politikusnak kepzeli magat",
"szomszed kertje mindig zoldebb",
"ha sokat nevetsz, a vegen sirni fogsz",
"ha sok penzed van, tisztesseges nem lehetsz"
"ha sokat akarsz, majd megutod a bokadat" ezen kivul az ilyenek:
"majd az orvos meggyogyit"
"az orvosok sem tudnak meggyogyitani".... stb, stb. stb. stb.

Es ezeket mind, mind nyomatjuk a kovetkezo generaciokra.
A MEDIA

Es akkor meg meg sem emlitem azt a ..folyamot, ami a mediabol omlik. Fura, hogy emberek kitakaritjak a lakasukat, vagy a wc-juket, a fejukben meg elfelejtenek lomtalanitani. Tragediak, okos filmsorozatok, showmusorok, horrorfilmek, eroszak - es az emberek nezik.

Miert nezhetnek gyerekek olyan filmeket, amik nem nekik valok? Miert jatszhatnak eroszakos jatekokkal szamitogepen, PS-en? (Maguk a -kreativ- szerepjatekok teljesen mas teszta.) Mellesleg amikor valaki jatszik /erosen koncentral/ alfa-theta frekvencian mozog, ami aztan sikeresen jol beilleszti a tudatalattiba a latottakat/hallottakat.
A vicc meg aztan maga a kerdes: "miert ilyen ez a vilag?" Miert is? Ezert Is.

Vajon a kozepkorban volt e brutalisabb a vilag, amikor siman felnegyeltek, karoba huztak, elve megnyuztak embereket, vagy most, amikor emberek akar tobbezer kilometer tavolsagbol vergodnek bizonyos esemenyeken, amihez az eg-egyadta vilagon semmi kozuk? Krealva ujabb felelmeket, rettegeseket, zurzavart a vilagban.

Az meg nem tunik fel, hogy ott, kb. 5 meteren belul azokkal elnek, akikkel valamiert osszekotottek az eletuket? Azok az ertekek mar nem szamitanak, vergodni kell az idojarastol kezdve mindenen, amit az ember bir es nem bir befolyasolni, figyelmen kivul hagyva totalisan azt a tenyt, hogy a kornyezettel szimbiozisban is lehetne elni? Hogy az eso jo a termeszetnek, kit erdekel, amikor osszekoszolodik a kocsim? Emberek!? Hallo??

Visszaterve a Thetara. Na, ez lomtalanit, minden sikon, minden teren.
AZ INTUITIV ANATOMIA KURZUS

Hogy ezek utan tomoren osszefoglaljam a tanfolyam tartalmat, a kovetkezoket tanultam:
- folyamatosan, nyitott szemmel theta agyhullamban mozogni
- hitrendszert cserelni azonnal: negativat ki, pozitivat be - es ennek sikeret egybol le is tesztelni
- az Emberi Test osszes szervenek es sejtjenek szerepet ujratanultuk /a bioszora utan/
- gazdagabb lettem 2 orvosi anatomia konyvvel, valamint rengeteg tananyaggal
- minden nap megneztunk egy filmet a Testrol es mi tortenik vele alaphangulatban es ha stressz eri, mint pl. szalmonella fertozes, csonttores, szivroham, koma, szuletes, halal...

Hala a Jo Egnek egy boncolast is vegigneztunk,,, ezeknek a filmeknek egy celja volt: elohozni a tanulokbol olyan emlekeket, amikrol lehet, hogy nem is tudott, vagy melyen eltemette a tudatalatti pl. a fajdalmat, mint pl. en a korfui motorbaleset kapcsan ert nehany traumat, amire nem emlekeztem. Most elojott = kepes volt meggyogyulni a stressz, amit magammal hurcoltam augusztus elejeig, osszesen 15 evig. Igaz, hogy vagy 5 percig fuldokoltam, de tuleltem. Pont ugy, mint anno :-)

- Megtanultunk a kurzus vegere 5 masodperc alatt test szkennelest csinalni nyitott szemmel. Eddig csukottal es hosszabb ideig tartott, de olyan gyakorlataink voltak, hogy csak neztunk, mint Rozi a Moziban. A vegere az osszes tanulonak ment :o) Ez akkor hasznalatos, ha pl. az illeto nem tudja pontosan, hogy mi a baja, vagy tudja, de a problema mogott rengeteg erzelmi feszultseg lakozik (pl. hat also tajanak fajdalma - penzugyi helyzettol valo szorongas).

- Megtanultuk, milyen hitrendszer milyen betegseget teremt, az osszes szervhez es rendszerhez kapcsolodo erzelmi kotodest, es azt is, hogy hogyan kell ezeket megvaltoztatni - ha kesz az illeto ra, akar azonnal is.

Par pelda:

csontrendszer = tamogatottsag, bor = kulso/belso kommunikacio, tudo = orom/gyasz, maj = regi harag, virusfertozes = "nem erdemlem meg" hit, gombas fertozes = buntudat, sziv = szeretet adas/kapas, mellrak jobb = kornyezettel fugg ossze, bal oldal = sajat szemellyel, csaladdal fugg ossze, belek = eroszakos elmenyt tartalmaznak ha problemasok, es itt pl. nagyon ovatosnak kell lenni, mert valakinek az mar eroszak, ha csak rakialtanak, mast meg elverhetnek, nem nagy trauma, es itt nem feltetlen tapasztalt elmeny lehet, hanem egy meglatott helyzet is okozhat olyan stresszt, amit az illeto magaenak erezhet. Ki, honnan jon, milyen hatterrel, attol fugg. NEM a mi nezopontunkbol. Errendszer = rugalmassag, gyomor = az elettapasztalat megemesztese, lab problemak = elorehaladas, utirany, stb.stb.

Az egyik legnagyobb trauma, ami egy embert erhet az az, ha a szulei ellenkezo nemunek varjak.
Ez egy sor olyan blokkkot okoz, ami teljesen megvaltoztatja az eletet az "eredeti tervhez kepest".

Aztan a masik stresszes dolog magzatkent felvenni az anya /csalad/ traumajat - nem kivant gyerek, nem befogado kornyezet, tulaggodalom, tulreagalas, stb. stb. a szemely egy sor problemat csak atvesz, nem is a sajatja, es ekkor van az, hogy mondjuk az "anyank eletet eljuk".

- Test - Lelek - Szellem kapcsolat, egy csomot irhatnek ide, de most meg nem fogok, csak par dolgot.

A TUDOMANY FELZARKOZIK

Augusztus 2. heteben Lackoval meredten bamultunk egy kb. 2 oras videot.
Dr. Bruce Lipton, a fent mar emlitett sejtbiologus egyik munkajaban levezeti, hogy amit megtanultunk a genekrol es a DNS szereperol a biologiaorakrol, lehet, hogy egy kicsit maskepp van. DNS-unk es genjeink ugyanis manipulalhatok hitrendszerunk szerint. A film elkepeszto, ajanlom mindenkinek: The Biology of Conscious Parenting.

A Kurzuson egyik nap megneztunk egy rovidfilmet: az a nagy helyzet, hogy epp ebedido elott, de nagyjabol emlekszem: Gregg Braden egy orvoscsapattal vegzett kiserletet: egy rakban szenvedo ferfit bedrotoztak (EEG, stb.) es 3 gyogyitoval kozosen megbeszeltek a kovetkezoket: a ferfi mar meggyogyultnak latja magat es elkepzeli nagyon erosen, hogy az orvosok arckifejezesen is ezt az elegedettseget latja a kiserlet soran a legvegeig, es csak egy dolgot mond maganak es eszlel maga korul: "csoda tortent" "csoda tortent" - ezt sugalljak a dokik es a 3 gyogyito is ezt kantalja. Harom perc utan a rak eltunt a szervezetbol, a ferfi el es virul. Majd megkeresem a youtube-on a videot :)

Amit akarok irni, hogy Bruce Lipton (Hitrendszer a genek mogott) es Gregg Braden (Uj Bolcsesseg epitese a Tudomanyon es a Spiritualitason keresztul) 2 olyan ember, aki uttoroje a Tudomany es a Spiritualitas otvozesenek, es ahelyett, hogy kizarnak egyik letezeset a masikebol, ramutatnak, hogyan kapcsolodik a ketto ossze.

Magyarorszagon is vannak nagyszeru emberek, csak hogy egyet emlitsek, Balogh Bela, 2004-ben olvastam az elso konyvet azt hiszem, es a Tudatalatti Tiz Parancsolata cimu muve szinten kivalo.

NEHANY MEGJEGYZES A THETAHOZ
Azon segit, aki KERI. Szabad Akarat van, amit mindannyian tiszteletben tartunk. A Gyogyitok NEM nezegetnek passziobol mas emberbe bele. Amikor NEKEM valami "nem tetszik kivul", egy dolog tortenhet:
Osszesen EGY Ember van, akit meg tudok valtoztani. Es az az Egy EN Vagyok.

En nem valtoztatok/valtoztathatok meg senkit. De segithetek annak megtalalni a problema gyokeret, aki keri, az illeto szobeli engedelye utan. Es ez utan az engedely utan tanuja lehetek a gyogyulasanak, segitoje a negativ hitenek pozitivra valo csereleseben. A Feltetel Nelkuli Szeretet Energiajaval dolgozunk, amihez a Theta agyhullamon keresztul csatlakozunk (ahogy mar korabban leirtam).
Ez nem misztikus, hanem mivel Minden Energia a legvegen, az atomokon tul, igy mindannyian az Egyseghez tartozunk, vagy ha jobban tetszik, az Univerzumhoz, vagy ha jobban tetszik, Istenhez, Teremtohoz, Allahhoz, Kreativ Energiahoz, Kollektiv Tudathoz - igeny szerint, de a vege: ez a feltetel nelkuli szeretet energia /nem pedig a bunteto Isten, stb./ :-)


Fizikai test - Energia - Szandek/Hitrendszer, ami iranyitja a tobbit tudatosan es tudat alatt.


A Theta a szandekot csereli, ami az energiat gyogyitja es a fizikai valosagban pozitiv eredmenyt ad.

Aki keszen all a gyogyulasra, az azonnal meggyogyul.


Ahogy a feltalalo holgy mondja:
Jezus nem ugy setalt korbe-korbe az emberek kozott, hogy "elnezest uram, meggyogyithatom?"
Hanem "felallitotta a szandekot" vagy hogy szebben mondjam: Feltetel Nelkuli Szeretetet sugarzott (Gloria) es aki nyitott volt ennek befogadasara, azzal ugymond "csoda tortent". Meggyogyult.

Aki nem gyogyul meg azonnal, annak a hitrendszereben/erzelmeiben blokk van ("Ebbol a betegsegbol nem lehet kigyogyulni." "Ha jobban lettem, majd rosszabbul fogom magam erezni ugyis", "Ne igyal elore a medve borere", "Az orvos is megmondta", " Mar az apam is ebben szenvedett".. stb. stb.. )
Ezt egy egyszeru modon meg lehet talalni es meg egyszeruen le-izomtesztelni.
A hitrendszert azonnal lehet cserelni, es ahogy megvan a kartyavar legalso tagja, es egy sor felso kartya osszeomlik /blokk, szenvedes, akadaly, fizikai es lelki szinten/.
IGEN. EZ ILYEN EGYSZERU.


A Thetat Japanban mar 2 korhazban hivatalosan hasznaljak kiegeszito modszerkent es a konyvek toplistasok.
Jovo ev elejen a Louse L.Hayhouse kiado kb. 28 nyelven kiadja a Vianna Stibal, a feltalalo holgy konyveit, ami meg nagyobb hitelt ad az egesz rendszernek. A Hayhouse kiado oriasi tiszteletnek orvend vilagszerte.

A ThetaHealing modszer jelenleg a vilag egyik leghatekonyabb alternativ gyogyito modszere, ami energetikai es atom szinten mukodik, es amit a kvantummechanika gyakorlatban valo alkalmazasakent jellemeznek.

Folyamatos orvosi kiserletek zajlanak evek ota arra, hogy megfelelo tudomanyos hatterrel tamaszthassak ala sikeret. A rengeteg oromteli beszamolo es a sajat tapasztalataim alapjan elmondhatom, hogy fantasztikus modszer.
De vannak olyanok, akiknek nem mukodik. Altalaban azoknal, akik azt allitjak: "Ez remekul hangzik, mindenkinek mukodik, csak valahogy nekem nem." Igy van, szabad akarata van mindenkinek azt gondolni, abban hinni, amit csak akar.
A Theta kihagyja az Ego jatszmat a gyogyitasbol.
A Kollektiv Tudat/Univerzum/Teremto es Szeretet Energia az, ami gyogyit, valtoztat, segit.
Az egyik sikere az az osszefogas, amit en is megtapasztalok.

Isteni lesz majd az az ido, amikor az osszes gyogyito, osszes ember felhagy a versengessel, mert tudja, az Univerzumban Tobb, mint Elegendo van.
Es tullep a "Nincsen jo rossz nelkul" fogalman is.

Egyebkent tudunk kommunikalni barkivel a tavolsag bezavarasa nelkul, hiszen az IDO egy ember alkotta fogalom a viszonyitas miatt.

Speciel en sokszor skypen dolgozom a kliensekkel.

A MOST HATALMA

A Thetaban (is) a Mult -Jelen -Jovo a MOST-ban van, barmilyen informacio tehat itt es most hozzaferheto, ugyhogy ha ugy tetszik /ki-miben hisz/ tudunk multat/jovot olvasni, kommunikalni angyalokkal, allatokkal, novenyekkel, kristalyokkal, meg nem szuletett gyermekekkel, mar a foldi letbol eltavozott rokonokkal, en pl. nagyon szeretem az ido elnyujtasat, hogy odaerjek idoben xy helyre (csak nem mindig jut eszembe) de tenyleg mukodik, vagy a szabad parkolohely, busz elerese, stb. /majdnem olyan, mint az agykontrollnal/, aztan mit csinalok meg, ja, amit remote viewingnak hivnak, vagyis "tavolba latas", de ezt nem szoktam gyakorolni, bar fejleszthetnem az intuiciomat ezzel :o)) persze az ember nem nezeget mindenki eletebe sem bele. Mint ahogy irtam, a testebe, fejebe sem, csak szobeli engedellyel.

A Theta nem azert van, hogy "Varazslatokat" tegyen a gyakorloja, vagy hogy bebizonyitson barkinek barmit is. Arra sem igazan, hogy valaki letesztelje "na, hadd lassam, mukodik-e ez a furcsasag". Nem. Erre nem valo. Egyaltalan nem muszaj hinni benne. Annyi mas erdekes dolog is van a vilagon.

Arra valo, hogy segitse az Emberiseget, hogy eszrevegyek, megtanuljak es aterezzek az emberek azt, hogy NEM A KORULMENYEK ALDOZATAI VAGYUNK.


AZ ELET NEM ARROL SZOL, HOGY MEGTALALJUK MAGUNKAT.
AZ ELET ARROL SZOL, HOGY MEGTEREMTSUK MAGUNKAT.


A PENZ


Es meg valami, amit imadok, miota raeszmeltem a modszer segitsegevel:
Imadom az otletemet, hogy mega gazdag vagyok. Mar most, mert folyamatosan teremtem magamnak.
Pontosan azt az eletet, amit AKAROK. Es igen, komoly problemaim voltak azzal, hogy mit szolnak masok, mit mond az xy erre, de koszi, megoldom mar: IGEN, SZEMTELENUL GAZDAG AKAROK LENNI!

Korabban erre - ahogy a Porshes cikkben is - hallottam a felhorkanasokat: "mivan?" "ez normalis?" "ebben a vilagban?" "az idiota" "nehogy mar azt higgye" "nehogy mar megcsinalja, ki ez es mit akar" ;-))

Tudjatok mi a nagy helyzet?

1. Minel tobbed van, annal tobbet adhatsz.
2. Minel tobbed van, annal nagyobb, pozitiv valtozast hozhatsz letre a vilagban.
3. A GAZDAGSAG = IDO, nem a bankszamlan levo szamsor. A penzed mar magaert dolgozik.
Nekem ido kell, en JOL AKAROM erezni magamat. Itt es Most.

Na es most jon az, ami a felhorkanasokat le szokta szeliditeni.

Nem eleg, hogy megagazdag leszek hamarosan, de akarok rengeteg hasonlo gondolkodasu embert magam kore. Azokat akarom, akik szinten sokat akarnak, a Pozitiv Celok erdekeben.

Azokat a klienseket akarom, akik 1. meg akarnak gyogyulni/valtoztatni akarnak es komolyan gondoljak, 2. jol allnak anyagilag, mert

A PENZ A SAJAT MAGUNK ES MASOK NAGYRA ERTEKELESENEK KIFEJEZESE.

A penz egy papircetli, amihez MI tesszuk hozza az erzelmeinket:
- Penzbol sosincs eleg?
- A penz csak bajt hoz?
- A penz csak a gazdagok kivaltsaga?
- A tisztesseges ember nem jarhat jol?
Felejtsetek el.

A PENZ AZ AZ ENERGIA, AMIVEL A KLIENSEIM AZ EN REMEK SZOLGALTATASOMAT HONORALJAK, S MIVEL A MUNKAM MEGHOZZA A GYUMOLCSET A KLIENSEIM EGESZSEGESEBBEK/BOLDOGABBAK/SIKERESEbbek LESZNEK, A KORNYEZETUK PROFITAL BELOLE. HA A KORNYEZET BOLDOGABB, OK IS PROFITALNAK. A VEGEN MINDENKI JOL JAR ES AZ ENERGIA FOLYAMATOSAN ARAMLIK.

A Szolgaltato, a Kliens barki lehet! Mi lenne, ha egyszer ugy fizetnetek ki a boltban vagy etteremben a szamlat, vagy a takaritonot, vagy a gyerek ovodajat, vagy a telefonszamlat, hogy: "Na, most kifejezem a nagyraertekelesemet az XY szamara". Nehez lenne? Ha nem lenne ovoda, hogy dolgoznank? Ha nem lenne kajalda, bolt, megtermelnenk a kajat vagy hol vennenk meg? Ha elfelejtjuk megbecsulni a takaritonot, es ellep a kaki, akkor talan elgondolkodunk? Ugye nem, ugye mar a sz*r elott is tudjuk, hogy azert alkalmazzuk ot, mert segit es szukseg van ra, nem pedig mert sz*rul erezzuk magunkat a borunkben es legalabb van kit lenezni, stb.
TISZTELET ES NAGYRABECSULES. ELISMERES. A varazsszavak :-)
(Nem a gyereknek a "koszonom" megtanitasa, hanem annak a peldanak a mutatasa, hogy MI kepesek vagyunk Megkoszonni! Mellesleg akkor a gyerek atumatikusan megtanulja,, egyertelmu.)

NA ES AKKOR, AKKOR EN KEREM SZEPEN FOGOM MAGAM - A CSALADOMMAL EGYUTT - ES ELMEGYUNK EUROPABA, AZSIABA, DEL-AMERIKABA ES AFRIKABA, ES BARHOVA AHOL SZUKSEG VAN RANK, ODA, AHOL ISKOLAT KELL EPITENI, AHOL FOZNI KELL A KISSRACOKRA, VAGY EPPEN TANITANI OKET.
INGYEN.

Azoknak az Embereknek a penzebol, beleertve magunkat is, akik Valtozast akarnak a Foldon.
Ha ezt az allapotot sikerult elerni, ezt a panaszhalmazt es tragediaomlenyt, akkor jot is lehet krealni!
Szerencsere az Eletben rengeteg SZEPSEG VAN!
Csak eszre kell venni.
A Kovetkezo Generacioknak kell segitseg. Segiteni kell nekik, hogy eszrevegyek. Elengedjek a sok tapasztalatot, ami mar nem szolgalja oket /minket/ es felepitsek azt a Vilagot, ahol a Jo gyoz :o)

Najo, ez most kicsit szappanoperasan hangzott, de azert a lenyege biztosan ertheto igy hajnali 3/4 4kor.
Reggel megyek dolgozni, de le tudok tolteni magamnak 8 ora alvast 2 ora alatt, es ez igen, lehetseges :))

Szoval. En nem a teve elott fogok sopankodni, hogy hova jut ez a vilag.

En varok MINDENKIT, aki segiteni akar. En akarom tudni, hogy a PENZ jo helyre keruljon. En ott akarok lenni. Szervezni, jelen lenni es segiteni akarok.

SOKAT AKAROK, MERT SOKAT AKAROK ADNI.

Szoval ez mar mindjart mas? Hahaha. Higgyetek el, csak nezopont kerdese.LEHETETLEN NINCS, A CSODAKRA KICSIT VARNI KELL?Nem hinnem, hogy van lehetetlen, bar mar tobbszor el probaltak ettol teriteni kulonbozo jo ismerosok, de nem banom, szeretem az egeszet, ugy, ahogy van.
- Eloszor is elmondanam, hogy konyvelokent jol kerestem otthon es sokat utaztam,
- kesobb Angliaban keves takaritasbol kb. zacskoslevesre futotta, de imadtam azt a 3 honapot, sot, allati csinos is lettem :-)
- majd otthon jol kerestem, de nem volt szabadsagom, es nem vagyok egy ruha/cipo/autobuzi,, szoval uncsi volt,,,
- majd Ujzelandon mosogatasbol korbeutaztam a 2szigetet, 30 evesen, mikor masok szerint mar csaladanyakent kellett volna elnem,,
aztan azt is hallottam, hogy kisbabaval nem lehet utazni, ehhez kepest Bence 4 ev alatt 4x volt otthon, es joparszor Ujzin, plusz meg itt-ott,,
- allitolag ebben a gazdasagi helyzetben ezt meg azt nem lehet csinalni,,, melyikben?
En evek ota Lackotol fuggok, eddig volt tobb melom, a vegere 3 munkahellyel max. heti 100 dollaros fizetest birtam felmutatni nemreg hahaha.
Nekem egy ideje ugyanaz a gazdasagi helyzetem, total fuggetlenul a media, tozsde, vagy akar a magyarorszagi, esetleg vilaggazdasagi helyzettol. Tartottam en mar el pasit, ugyhogy azt az oldalt is kipipalhatjuk.
Gyerekkoromban a kozepiskolaban a Politikai Gazdasagtan volt az egyik kedvenc tantargyam. Ma meg az, hogy hogyan legyek reszese annak a nagy szamu embercsoportnak, akik oriasi kedvezo valtozasokat akarnak letrehozni a Foldon. Es oszinten szolva mar nem erdekel, ki mit gondol. Eddig vergodtem, mint hal a parton, mert azert megis mindenki fontosabb volt, mint en. Meghallgattam hideget, meleget, de mindenki csakis a sajat szemuvegen at lathatja a dolgokat, nem az enyemen at. Az elejen ettol meg rosszabb is lett,,, hogy mivan ha, hatha, nem is nekem van igazam. De ennek vege. Felre ne ertsetek, szivesen meghallgatom barki velemenyet.
De szivesebben az epito jellegueket es a kozremukodoeket nyertes-nyertes poziciora torekedve. A tobbi helyett inkabb masra forditom az idomet. Ami mar meglehetosen sokat er ;-)AZ EN, AKI SZERET MINDENT, BELEERTVE ONMAGAT


Szoval meg annyit ide, ami fontos ehhez a reszhez es amit tudni kellene fenntartani:
EN vagyok az Elso Szamu es Legfontosabb Ember Sajat Magamnak. Miert?
Mert amikor ezt az allapotot kepes vagyok fenntartani, akkor azt sugarozom kifele, amit befele erzek, nevezetesen, hogy szeretem, tisztelem, megbecsulom magam, harmoniaban vagyok, kiegyensulyozottan, atgondoltan cselekszem, empatiat erzek mindenki fele (nem ugrok xy utan a kutba, viszont tudom hova adjam a segito jobbom) es tudom, hogy egysegben vagyok a Vilaggal, szeretem amit csinalok, kreativ, hatekony vagyok, jol hasznalom az idomet, es tudom, hogy eljem az eletemet anelkul, hogy a kornyezetemet hibaztassam az eletemert, tudom, hogy eljem az eletemet anelkul, hogy: aldozat lennek, buntetest erdemelnek, szenvednem kellene, hianyt szenvednek barmiben is, onfelaldozonak kellene lennem, tovabba anelkul, hogy feltekeny, irigy, onzo, stb. lennek.
Nem.
En vagyok az Elso, es akkor rendben vagyok. Ha rendben vagyok, akkor pedig tudom, hogy Mas is az Elso sajat maganak, senki sem jobb vagy rosszabb, hanem mindenki az Uton van, mindenki tanulja a lecket, amit maganak irt az Elet Konyveben, es mivel rendben vagyok, engedem, hogy a Szeretet vezereljen anelkul, hogy ujabb dramakat kelljen krealni ujabb jatszmakhoz. Itt mar nincs Ego jatszma, foloslegesse valik a "Szegeny En", az "agressziv", a "passziv" es a "manipuator" - ahogy egyik kedvenc konyvem abrazolja az Emberi Jatszmakat :-)
HA EN rendben vagyok, akkor: kepes vagyok ADNI ES KAPNI. A Legjobb Jo szerint.

Ezen a penz historian meg mindig dolgozom amugy,,, van min, haha :O)))

"SZERETEM A PENZT ES A PENZ SZERET ENGEM"
Akinek nem tetszik ez a szep mondat, dolgozzon magan, vagy szoljon nekem :o)


Es mindazt, amit leirtam ide, kizarolag, egyedul egyetlen egy modon hasznalhatjuk:
a Legmagasabb es Legjobb Jo szerint.